Sản Xuất Lắp Đặt Cầu Nâng 1 Trụ Ben Chuyên Rửa Xe Gắn Máy

Sản Xuất Lắp Đặt Cầu Nâng 1 Trụ Ben Chuyên Rửa Xe Gắn Máy

Đơn vị đầu tiên ở Việt Nam sản xuất,lắp đặt ben nâng một trụ chuyên rửa xe gắn máy.Bán lẻ và xuất khẩu mỗi năm lên đến hàng chục nghìn bộ cầu nâng.

Không có bài viết để hiển thị