Tags Bài với thẻ "nước đánh bóng vỏ xe"

Tag: nước đánh bóng vỏ xe

Sau mỗi khi rửa xong xe ô tô hay xe máy người thợ phải quét bóng sơn và lốp ô tô để làm mới cho khách...