Tags Bài với thẻ "xịt bóng lốp xe"

Tag: xịt bóng lốp xe

Sau mỗi khi rửa xong xe ô tô hay xe máy người thợ phải quét bóng sơn và lốp ô tô để làm mới cho khách...