Cam kết họat động

Bình chứa nhớt ben nâng rửa xe Việt Nam

4,000,000 

  • Mã sản phẩm: BNV
  • Thương hiệu: Tahico
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Thể tích: 120 lít
  • Chất liệu: Thép