Cam kết họat động

Bình chứa nhớt cầu nâng 1 trụ Ấn Độ

6,000,000 

  • Model: BNA
  • Thương hiệu: Shark
  • Xuất xứ: Ấn Độ
  • Thể tích: 150 lít
  • Chất liệu: Thép