Cam kết họat động

Đầu điều chỉnh A2 cho máy rửa xe áp lực cao 15M26/15M30

  • Model: A2
  • Thương hiệu: Tahico
  • Xuất xứ: Trung Quốc
  • Có phần đệm cao su giúp cho quá trình chỉnh, vặn dễ dàng hơn.
  • Dùng cho máy rửa xe cao áp 15M26/ 15M30