Cam kết họat động

Dung dịch rửa xe bọt tuyết không chạm Car Max 20 lít

1,950,000 

  • Mã sản phẩm: A-16
  • Hãng sản xuất: Tenzi – Ba Lan
  • Thể tích: 20 lít
  • Dung dịch tính kiềm cao, độ PH = 14, đậm đặc