950,000 
40,000 
1,200,000 
-70%

Phụ kiện Máy Rửa Xe

Súng ngắn cho máy rửa xe mini T1000G

150,000 
-29%

Phụ kiện Máy Rửa Xe

Dây rửa xe máy mini

250,000 

Phụ kiện Máy Rửa Xe

Súng cao áp loại ngắn KLCB

1,200,000 
100,000 

Phụ kiện Máy Rửa Xe

Piston sứ máy rửa xe cao áp KH3600

900,000