Chai xịt khử mùi diệt khuẩn 3M Natural Deodorizer PN12008 100ml

Chai xịt khử mùi diệt khuẩn 3M Natural Deodorizer PN12008 100ml

  • Chai xịt khử mùi diệt khuẩn 3M Natural Deodorizer PN12008 100ml sử dụng công nghệ Nano Green 3 tác động cho khả năng khử mùi, kháng khuẩn và diệt khuẩn hiệu quả nhất.
  • Với nguyên lý hoạt động của phân tử Nano Green tấn công các vi khuẩn tạo mùi làm mất mùi, diệt khuẩn và kháng khuẩn hoàn toàn, giúp khử mùi nhanh chóng chỉ sau 3 lần sịt.
error: Content is protected !!