Chai xịt vệ sinh kính Sprayway Glass Cleaner - TAHICO

Chai xịt vệ sinh kính Sprayway Glass Cleaner

  • Chai xịt vệ sinh kính Sprayway Glass Cleaner có công thức độc đáo và được sản xuất tại Mỹ, sản phẩm phù hợp với nghị định Montreal Protocol do cục bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) công bố và Luật Làm sạch Khí quyển (CAA).
  • Không sử dụng các chất hóa học cấm theo quy định của quốc tế, không gây hại đến cơ thể con người, có thể yên tâm khi sử dụng, thân thiện với môi trường.
error: Content is protected !!