Chai xịt vệ sinh kim loại nhôm, thép, chrome Normfest Rimol 500ml

Chai xịt vệ sinh kim loại nhôm, thép, chrome Normfest Rimol 500ml

  • Chai xịt vệ sinh kim loại nhôm, thép, chrome Normfest Rimol 500ml là sản phẩm thích hợp để làm sạch kỹ lưỡng cho các bề mặt như nhôm, thép, thép không gỉ, chrome. Ví dụ: mâm nhôm, ống nhôm, inox, các chi tiết mạ chrome…
error: Content is protected !!