Đèn sấy sơn ô tô 3 bóng FY-TECH NoFY-3W

Đèn sấy sơn ô tô 3 bóng FY-TECH NoFY-3W

  • Đèn sấy sơn ô tô 3 bóng FY-TECH NoFY-3W à sản phẩm lý tưởng để sấy khô các bề mặt sơn từ nhỏ đến trung bình rất thích hợp trong quá trình sơn nhanh.
  • Chức năng của sản phẩm là sử dụng để sấy các bề mặt matit, bề mặt sơn rất nhanh và hiệu quả rất cao.
  • Bóng đèn là linh kiện tiêu hao trong hóa trình sử dụng theo nhu cầu của khách,vì vậy sẽ không được bảo hành cho bóng đèn.
error: Content is protected !!