Dung dịch bảo dưỡng 3M Interior Dressing 38086 3.78lit

Dung dịch chăm sóc xe 3M Interior Dressing 38086 3.78 lít là loại hóa chất có công năng bảo dưỡng da, nỉ, nhựa. cao su tổng hợp:

  • Tạo bộ bóng cho các bề mặt nhựa, da.
  • Tạo độ sáng tự nhiên cho các chi tiết trên xe
  • Tạo ra màu đậm, hình bóng tự nhiên