Dung dịch Chemical Guys P40 Detailer Spray With Carnauba - Thiết bị rửa xe ô tô xe máy chuyên nghiệp - Công Ty TAHICO

Dung dịch Chemical Guys P40 Detailer Spray With Carnauba

  • Dung dịch bóng nhanh có Wax Chemical Guys P40 Detailer Spray With Carnauba (16 oz) là sản phầm Quick Detailer giúp làm sạch, làm bóng và bảo vệ nhanh.
  • Loại dung dịch này chống tĩnh điện lên đến 75% và tăng độ bóng và tạo lớp bảo vệ.
error: Content is protected !!