Dung dịch đánh bóng bước 1 3M 05983

Dung dịch đánh bóng bước 1 3M 05983

  • Dung dịch đánh bóng bước 1 3M 05983 chuyên dùng tẩy vết xước trên bề mặt sơn của xe, các vết ố trên bề mặt sơn, hoặc lớp dầu bóng (Clear coat) của xe.
  • Xi đánh bóng cao cấp bước 1 3M 05983 có tác dụng tẩy vết xước do giấy nhám có độ hạt từ 1200,1500, 2000 trên bề mặt sơn (Solid) hoặc lớp dầu bóng (Clear coat) tạo da trong quá trình sửa lỗi trên bề mặt sơn.
error: Content is protected !!