Dung dịch đánh bóng bước 3 cao cấp 3M 06068

Dung dịch đánh bóng bước 3 cao cấp 3M 06068

  • Dung dịch đánh bóng bước 3 cao cấp 3M 06068 là sản phẩm được thiết kế bằng chai nhựa có dung dích 0.945L có nút giựt tiện dụng.
  • Theo thống kê 1 chai 0.945 lít sử dụng cho khoảng 32m2 bề mặt.
  • Loại dung dịch này chuyên dùng chung với phớt mút có sóng hoặc phẳng cho độ bóng hoàn hảo.
error: Content is protected !!