Dung dịch đánh bóng sơn xe Sonax Xtreme Polish Wax 3 250ml

Dung dịch đánh bóng sơn xe Sonax Xtreme Polish Wax 3 250ml

  • Dung dịch đánh bóng sơn xe Sonax Xtreme Polish Wax 3 250ml giúp xe của bạn giảm thiểu các vết xước, và làm tăng độ bóng của xe.
  • Với công thức lai dạng lưới HybritNetprotection Tech. Tiên tiến xoá xước sâu ,đồng thời làm bóng sâu và bảo vệ bề mặt sơn, tạo một lớp liên kết dạng lưới chắc chắn bảo vệ bề mặt sơn.
error: Content is protected !!