Dung dịch dưỡng bóng lốp xe Mosu

  • Nước dưỡng bóng lốp và vỏ xe Mosu là sản phẩm được sản xuất chuyên dụng thích hợp cho các loại lốp xe, nỉ, da cũng như đồ gỗ.
  • Dưỡng bóng lốp Mosu được sản xuất theo công thức của Mỹ, theo đó, các hóa chất nhập khẩu từ Mỹ luôn đảm bảo đạt tiêu chuẩn TCMS2014.
error: Content is protected !!