Gel nano bảo dưỡng Sonax Xtreme Plastic Restorer Gel 250ml

Gel nano bảo dưỡng Sonax Xtreme Plastic Restorer Gel 250ml

  • Gel nano bảo dưỡng Sonax Xtreme Plastic Restorer Gel 250ml có tác dụng làm bóng loáng và hồi phục màu nhựa bị bạc màu. Che phủ và bảo vệ nhựa lâu dài loại nhựa màu nào cũng dùng được.
  • Sonax Xtreme Plastic sẽ thẩm thấu sâu trên bề mặt vật liệu với những hạt Nano Pro siêu mịn sẽ lấp đầy các vị trí khiếm khuyết trên vỏ nhựa, cao su và tạo lớp mằng mịn ngăn ngừa bảo vệ một cách lâu dài.
error: Content is protected !!