Máy ép thủy lực dùng tay KC-20T

  • Máy ép thủy lực dùng tay KC-20T là sản phẩm dùng để tạo lực tương tự như con đội, kích thủy lực,…
  • Piston của máy có thể hồi lại một các tự động bằng việc điều khiển núm vặn trên bơm, đóng 2 núm vặn để điều khiển tốc độ hành trình piston và mở núm vặn phía trên để tạo áp suất cao.
  • Bàn ép có thể di chuyển lên xuống đến vị trí phù hợp với từng vật ép.
error: Content is protected !!