Máy vệ sinh buồng đốt EP 168V

Máy vệ sinh buồng đốt EP 168V

  • Máy vệ sinh buồng đốt EP 168V với thiết kế đặt biệt hơn hẳng các cấu hình khác, với bomach nano, dòng điện da chiều, đây là công nghệ thiết kế bo mới nhất hiện nay.
  • Vì vậy, việc sử dụng máy vệ sinh buồng đốt làm sạch muội các bon trong xylanh động cơ xe là việc làm cần thiết thường xuyên.
  • Máy vệ sinh buồng đốt xe máy dùng làm sạch muội các bon trong xylanh động cơ xe máy.
error: Content is protected !!