Nano Sealant dạng xịt bảo vệ làm mới sơn mờ Chemical Guys Meticulous Matte Detailer 16oz

Nano Sealant dạng xịt bảo vệ làm mới sơn mờ Chemical Guys Meticulous Matte Detailer 16oz

  • Nano Sealant dạng xịt bảo vệ làm mới sơn mờ Chemical Guys Meticulous Matte Detailer 16oz là 1 loại dung dịch dạng xịt cho sơn Nhám (matte paint), sử dụng được cho cả nylon nhám dán xe.
  • Giúp làm sạch bụi, chất bẩn, vân tay trên sơn và ngăn ngừa tia UV.
error: Content is protected !!