Nước rửa xe 3M Car Wash Soap PN39000LT 400ml

Nước rửa xe 3M Car Wash Soap PN39000LT 400ml

  • Nước rửa xe 3M Car Wash Soap PN39000LT 400ml giúp tẩy sạch bụi bẩn và cặn bẫn mà không làm mất lớp sáp bảo vệ sơn bóng và giúp làm tăng độ bóng sơn xe hơn.
  • Thành phần không có chất phosphat, phương thức tẩy rữa đậm đặc và cấu trúc bọt bền vững nên cực kì an toàn cho bề mặt sơn.
error: Content is protected !!