Nước vệ sinh khoang máy 3M Foaming Engine Degrease

Nước vệ sinh khoang máy 3M Foaming Engine Degrease mang lại hiệu quả công việc vô cùng tuyệt vời mà không phải sản phẩm cùng loại nào cũng có được:

  • Tẩy sạch dầu mỡ và bụi bẩn bám trên chi tiết máy
  • Công thức mạnh thẩm thấu nhanh
  • Làm tan nhanh chất bẩn mà không ảnh hưởng tới bề mặt chi tiết
error: Content is protected !!