Wax đánh bóng và bảo vệ bề mặt kim loại Chemical Guys Metal Wax 16oz

Wax đánh bóng và bảo vệ bề mặt kim loại Chemical Guys Metal Wax 16oz

  • Wax đánh bóng và bảo vệ bề mặt kim loại Chemical Guys Metal Wax 16oz có công thức gồm tinh chất carnaube thiên nhiên kết hợp với các polymer tổng hợp.
  • Giúp tẩy những vết bẩn nhẹ, ô xi hóa nhẹ. Ngăn tia UV và tăng độ bóng, sáng cho bề mặt kim loại.
error: Content is protected !!