Wax làm bóng và bảo vệ mâm xe Chemical Guys Wheel Guard 8oz

Wax làm bóng và bảo vệ mâm xe Chemical Guys Wheel Guard 8oz

  • Wax làm bóng và bảo vệ mâm xe Chemical Guys Wheel Guard 8oz là sản phẩm dùng để bảo vệ mâm xe, dễ dàng sử dụng, an toàn cho mọi loại mâm (chrom, sơn bóng, sơn màu).
  • Bảo vệ mâm xe khỏi bụi thắng và các chất ăn mòn tăng độ bền cho mâm xe và giúp tăng độ bóng cao.
error: Content is protected !!