Xà bông rửa xe Chemical Guys Citrus Wash and Gloss 473ml

Xà bông rửa xe Chemical Guys Citrus Wash and Gloss 473ml

  • Xà bông rửa xe Chemical Guys Citrus Wash and Gloss 473ml là sản phẩm có chất tạo bóng trong sà bông, sẽ tạo độ bóng cho xe sau khi rửa.
  • Sản phẩm này dễ dàng làm sạch bụi, chất bẩn, dầu mỡ,… mà không ảnh hưởng đến lớp wax hay sealant. Ngoài ra, thiết bị này có thể dùng chung với súng phun bọt.
error: Content is protected !!