468,000 
1,750,000 
590,000 

Dung Dịch Rửa Và Chăm Sóc Xe Tenzi

Dung dịch phủ nano kính xe ô tô Tenzi – GX Glass

857,000 

Dung Dịch Rửa Và Chăm Sóc Xe Tenzi

Nước lau rửa kính cao cấp Tenzi – Glass Cleaner 700ml

259,000 
-49%

Dung Dịch Rửa Và Chăm Sóc Xe Tenzi

Dung dịch rửa xe siêu bóng Tenzi – Quartz Shampoo 700ml

300,000 

Dung Dịch Rửa Và Chăm Sóc Xe Tenzi

Sáp đánh bóng bề mặt sơn xe Tenzi – Carnauba Wax

387,000 

Dung Dịch Rửa Và Chăm Sóc Xe Tenzi

Dung dịch rửa xe có chạm Tenzi – Shampoo Neutro 20 lít

1,850,000 

Dung Dịch Rửa Và Chăm Sóc Xe Tenzi

Dung dịch làm sạch bề mặt sơn Tenzi – IPA Cleaner

150,000 

Dung Dịch Rửa Và Chăm Sóc Xe Tenzi

Dung dịch làm bóng bề mặt sơn Tenzi – Quick Shine

150,000 
150,000