Bình Tích Nén Khí

Bình nén khí 1000 lít đứng

33,000,000 

Bình Tích Nén Khí

Bình chứa khí nén 300 lít

15,000,000 

Máy Nén Khí Rửa Xe

Máy nén khí Gezmany GZ600 7.5 HP

42,000,000 
28,000,000 
11,500,000 
25,000 
25,000 

Máy Nén Khí Rửa Xe

Đầu nối nhanh cho dây PPSP20

30,000 

Máy Nén Khí Rửa Xe

Đầu nối nhanh cho dây SHPH10

160,000