Cảm ơn bạn đã gửi thông tin , công ty TAHICO sẽ gửi phản hồi lại bạn sớm nhất. Chúc bạn ngày mới vui vẻ !