Cam kết họat động

Cục giảm âm dùng cho cầu nâng 1 trụ

300,000 

  • Thương hiệu: Tahico
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Tác dụng làm tiếng ồn khi hạ cầu xuống