Cam kết họat động

Đầu nối nhanh inox đầu đực 3/8 inch

50,000 

  • Ren trong phi 3/8″
  • Chất liệu: inox
  • Ứng dụng: Dùng cho một đầu của dây rửa xe, để kết nối với đầu cái ở máy rửa xe.