Cam kết họat động

Cầu nâng 1 trụ rửa xe ô tô nhập khẩu SHARK âm nền

  • Thương hiệu: SHARK
  • Trụ ben nâng của Ấn Độ
  • Bàn nâng âm nền và phụ kiện sản xuất tại Việt Nam
  • Công suất nâng: 4,0T